Co se stane, pokud školy opět uzavřou budovy? Nepřijdeme o své peníze?

NE, U NÁS O SVÉ PENÍZE NEPŘIJDETE!!!

Nově jsme dali do smluvních podmínek bod o zásahu vyšší moci. Jako jedna z mála škol, které pořádají kroužky pro děti, jsme do smluvních podmínek zachytili pravidla kompenzace za poměrnou neodchozenou část kroužku.

A to buď vrácením peněz, převedením peněz na další pololetí a nebo kompenzací formou náhradní výuky.

Drtivá většina ostatních škol reagovala tím, že nekompenzuje.

Pozor ale! Je nutné zaslat žádost s formou kompenzace, a to do konce pololetí, ke kterému se daný kurz vztahuje. Tzn. do 31.1. daného roku, respektive do 30.6. daného roku.