Důležité

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI NA TANEČNÍM SOUSTŘEDĚNÍ TŠ STORMDANCE z.s.

Účastník soustředění – respektive jeho zákonný zástupce se vyplněním přihlášky na taneční soustředění zavazuje respektovat následující pravidla, podmínky a náležitosti spojené s účastí na tanečním soustředěním.

I. Pravidla a podmínky účasti na soustředění

Účastník dbát pokynů trenérů, organizátorů a veškerého personálu (dále jen “Pověřené osoby”) tanečního soustředění/tábora a zároveň neohrožuje bezpečí své, ani ostatních účastníků.

  • Účastník respektuje bezpečnostní pravidla tanečního soustředění (účastníci budu s těmito pravidly seznámeni po příjezdu).
  • Pokud účastník soustředění nerespektováním bezpečnostních pravidel či pokynů Pověřené osoby způsobí škodu na majetku či zdraví sobě či ostatním osobám, za škodu nese zodpovědnost zákonný zástupce účastníka soustředění.
  • Taneční škola si vyhrazuje právo stanovit limit maximálního počtu účastníků soustředění a přihlašování kdykoliv uzavřít
  • Taneční škola si vyhrazuje právo soustředění z důvodů nízkého počtu účastníků a nebo z jiných závažných důvodů zrušit nejpozději do 3 dnů před začátkem soustředění. V tomto případě nahrazuje účastníkům 100% příspěvku.
 

II. Storno podmínky

  • Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail).
  • V případě, že volné místo obsadí vámi vybraný náhradník a zároveň se plně obsadí kapacita soustředění/tábora zálohovanou částku vrátíme v plné výši a to do 7dmi pracovních dnů od skončení soustředění/tábora. V ostatních případech je přijatá záloha nevratná.
  • Vrácení ceny soustředění/tábora není možné v momentě, kdy se z jakéhokoliv důvodu rozhodne účastník nebo jeho zákonný zástupce soustředění přerušit, ukončit, a nebo bude ze soustředění/tábora vykázán pro závažné porušení pravidel soustředění či nerespektování pokynů Pověřených osob.
  • Cena soustředění/tábora není dělitelná po jednotlivých dnech a je vždy třeba uhradit plnou částku.