Trenéři ve škole

Trenéři ve škole

Jsme velmi hrdí na to, že se můžeme od nového školního roku 2020/2021 zapojit do projektu "Trenéři ve škole". V polovině června 2020 jsme jako taneční sport složili vstupní podmínky do tohoto projektu a zařadili se mezi 9 sportů pomáhajícím rozvoji všech dětí. Momentálně jsme jako projekt již třetím rokem na všech 15ti školách na Praze 6. A to především díky velké podpoře odboru školství P6 a velké píli všech sportů zapojených do tohoto projektu.

Ohlasy jsou velmi pozitivní a to jak od škol samotných, tak od dětí a rodičů. V současné době se projekt rozšiřuje i do ostatních okresů a krajů a my věříme, že již brzy budeme ve všech našich regionech a budeme se potkávat i v hodinách tělesné výchovy.

Trenéři ve škole

Všichni naši trenéři prošli školením "Trenérů ve Škole"

Všichni naši trenéři prošli školením "Trenérů ve Škole" a mají potřebnou kvalifikaci a licenci jako trenéři ne-jenom tance, ale i multisportu!

"Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví."

"Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi."

Napsali o nás v magazínu sport